Ankieta

Proszę o określenie, do którego z przeciwstawnych stwierdzeń a i b bliżej Ci, w skali 1-7, gdzie 1 oznacza pełną zgodność ze stwierdzeniem a, natomiast 7 pełną zgodność do stwierdzenia b. Wartość 4 oznacza opinię całkowicie ambiwalentną.

Pytanie 1:
a) Państwo powinno zapewnić obywatelom wysoki poziom świadczeń społecznych, takich jak opieka zdrowotna,
szkolnictwo itp. (1)
b) Obywatele powinni dbać o zapewnienie sobie ochrony zdrowia, możliwości kształcenia dzieci itp. (7)

4

Pytanie 2:
a) Osoby dużo zarabiające powinny płacić wyższą stawkę podatku dochodowego niż ci, którzy zarabiają mało. (1)
b) Wszyscy, niezależnie od tego, ile zarabiają, powinni płacić jednakową stawkę podatku dochodowego. (7)

4

Pytanie 3:
a) Najważniejsze jest bezpieczeństwo zatrudnienia i ochrona istniejących miejsc pracy, nawet jeśli pogarsza się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw. (1)
b) Najważniejsze jest, aby przedsiębiorstwa mogły szybko reagować na zmiany sytuacji gospodarczej, by razie problemów mogły łatwo zmniejszać zatrudnienie i nie bały się ponownie zatrudniać pracowników. (7)

4

Pytanie 4:
a) Zdecydowana większość przedsiębiorstw powinna pozostać własnością państwową. (1)
b) Należy sprywatyzować wszystkie przedsiębiorstwa państwowe. (7)

4

Pytanie 5:
a) Z przestępczością należy walczyć twardo, nawet jeśli miałoby to ograniczać prawa i swobody zwykłych obywateli (1)
b) Z przestępczością należy walczyć, ale tak, by nie ograniczać praw i swobód zwykłych obywateli. (7)

4

Pytanie 6:
a) Przerywanie ciąży powinno być
całkowicie zakazane (1)
b) Przerywanie ciąży powinno być dozwolone bez żadnych ograniczeń (7)

4

Pytanie 7:
a) Konkordat jest potrzebny. Państwo powinno współpracować z Kościołem katolickim, do którego należy większość społeczeństwa (1)
b) Konkordat między Polską a Stolicą Apostolską jest niepotrzebny. Państwo nie powinno wyróżniać żadnego
z wyznań ani Kościołów. (7)

4

Pytanie 8:
a) Prawo w ogóle nie powinno dopuszczać możliwości
zawierania formalnych związków partnerskich przez osoby tej samej płci (1)
b) Prawo powinno dopuszczać możliwość zawierania formalnych związków partnerskich przez osoby tej
samej płci. (7)

4

Pytanie 9:
a) W szkołach w ogóle nie powinno być edukacji seksualnej. (1)
b) W szkołach powinna być prowadzona odpowiednia do wieku edukacja seksualna. (7)

4

Pytanie 10:
a) Polska powinna dążyć do zachowania w Unii Europejskiej jak najdalej idącej niezależności. (1)
b) Polska powinna dążyć do jak najściślejszej integracji w ramach Unii Europejskiej. (7)

4

Pytanie 11:
a) Polska w ogóle nie powinna przyjmować euro. (1)
b) Polska powinna możliwie najszybciej przyjąć euro. (7)

4

Pytanie 12:
a) Polska nie powinna przyjmować uchodźców napływających do Europy z Afryki i Bliskiego
Wschodu. (1)
b) Polska powinna przyjmować uchodźców napływających do Europy z Afryki i Bliskiego Wschodu. (7)

4

Pytanie 13:
a) Polska nie powinna angażować się w sposób szczególny na wschodzie, ale dbać przede wszystkim o dobre relacje z Rosją. (1)
b) Polska powinna prowadzić aktywną politykę wschodnią i wspierać proeuropejskie dążenia Ukraińców i innych narodów byłego ZSSR (7)

4

Pytanie 14:
a) To przede wszystkim władze centralne powinny decydować o realizacji zadań i usług publicznych . (1)
b) Samorządy powinny mieć szerokie kompetencje do realizacji zadań i usług publicznych (7)

4