Wpisy

Zażalenie na działania prokuratury ws. wyborów 10 maja

ZAŻALENIE pokrzywdzonego na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa Na podstawie art. 306 § 1 kpk w zw. z art. 465 § 1 i § 2 kpk zaskarżam postanowienie z dnia 23.września 2020 roku, wydane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie doręczone mi skutecznie dnia 8.października 2020 roku., o odmowie wszczęcia śledztwa, oraz domagam się jego uchylenia oraz przekazania sprawy do dalszego…

Więcej ikona

Zakup F-35

"Naszym zdaniem Polska w zakresie rozwoju przemysłu obronnego powinna wzorować się na Korei Południowej, Turcji i Izraelu. Nie tak dawno wszystkie te państwa miały bardzo niewielkie i zacofane przemysły zbrojeniowe, jednak konsekwentna polityka kolejnych rządów, zmierzająca do jak najszerszego transferu nowoczesnych technologii militarnych z zagranicy do przedsiębiorstw własnego sektora obronnego, po kilku dekadach zaowocowała realnymi sukcesami. Dziś oferują one szeroki…

Więcej ikona

Co tak naprawdę zrobił Nawacki?

Pan Maciej Nawacki podarł wczoraj, podczas posiedzenia sędziów Sądów Sądu Okręgowego w Olsztynie, dwa projekty uchwały sędziów tegoż sądu, które uprzednio zostały zgłoszone jako załączniki do protokołu. Były więc to dokumenty publiczne. W momencie ich zniszczenia, Pan Nawacki zniszczył oficjalny dokument, który nie był jego własnością. Kodeks karny przewiduje za ten czyn karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2.…

Więcej ikona