Idea

Mając na uwadze wolność osobistą, gospodarczą i polityczną wszystkich Obywateli,
dążyć będziemy do realizacji poniższych postulatów.

Wolność osobista

Będziemy dążyć do poszerzenia wolności osobistej, m.in. opowiadamy się za zalegalizowaniem związków partnerskich oraz spożycia marihuany.

Wolność ubezpieczania się

Ucywilizujemy system ubezpieczeń społecznych. W miejsce przymusowości wprowadzimy dobrowolność.

Wolność działalności pozarządowej

Oddzielimy państwo od działalności religijnej, artystycznej i społecznej. Między innymi powstrzymamy milionowe dotacje płynące z budżetu na organizacje wyznaniowe.

Wolność edukacji

Odetniemy edukację od rządowych propagandystów! Dlatego zniesiemy kuratoria oświaty, a szkoły zwrócimy ich klientom tj. uczniom oraz ich rodzicom.

Wolność od centralizmu

Oddamy większą władzę w ręce samorządów! Uważamy, że najbardziej trafne decyzje zapadają najbliżej Obywatela.

Wolność od wpływów politycznych

Zlikwidujemy polityczne posadki w spółkach skarbu państwa! Dość niszczenia polskiej przedsiębiorczości przez tych, którzy nie mają pojęcia o prowadzeniu biznesu!

Wolność Internetu, słowa i mediów

Zlikwidujemy rządową tubę propagandową - koniec z kłamstwami i manipulacjami TVP i innych mediów zależnych od rządu!

Wolność od samowoli władzy

Naprawimy stan polskiej demokracji i praworządności! To nie politycy powinni decydować o obsadzie wymiaru sprawiedliwości, a obywatele bezpośrednio.

Wolność biznesu

Znacznie uprościmy prowadzenie biznesu w Polsce, między innymi przywrócimy handel w niedziele.

Wolność od opodatkowania pracy

Konsekwentnie będziemy popierali zwiększanie kwoty wolnej od podatku dochodowego. Docelowo dążyć będziemy do jego całkowitego zniesienia.