Narodowe Centrum Krwi apeluje o oddawanie krwi

Z powodu pandemii koronawirusa drastycznie spadła liczba ludzi oddających krew. Już w okresie przed epidemią, magazyny miały znaczne niedobory, więc obecna sytuacja wydaje się być dramatyczna. Aktualne okoliczności sprawiły, że krew jest teraz najbardziej potrzebna. Jeśli RCKiK nie zaopatrzą się w niezbędne zasoby, szpitalom grozi wstrzymanie wszelkich operacji pacjentów.

Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa są odpowiednio przygotowane na przyjęcie dawców w stanie epidemii. Przykładem może być miasto Białystok, w którym to przed wejściem do budynku dyżuruje osoba ubrana w kombinezon ochronny. Przed wejściem do środka należy odkazić ręce płynem dezynfekującym (są rozstawione na zewnątrz i wielu miejscach w środku), odpowiedzieć na kilka kontrolnych pytań oraz podpisać stosowne oświadczenie. Badana jest także temperatura. W trakcie całego zabiegu, pracownicy unikają jakiegokolwiek zbędnego kontaktu: nie biorą do rąk dokumentów tożsamości, lecz proszą o jego okazanie w sposób możliwy do jego odczytania. Nie przekazują też żadnych żetonów. W innych oddziałach zabezpieczenia i procedury wyglądają podobnie.

Zanim jednak zdecydujecie się Państwo pomóc, w pierwszej kolejności proszę zadbać o swoje bezpieczeństwo. Proponujemy:
????Upewnić się, że RCKiK przyjmuje dawców i stosuje wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa.
????Przemyśleć dokładnie drogę dotarcia i powrotu. Samochód, rower albo własne nogi są najlepszym rozwiązaniem. Jeśli jest potrzeba skorzystania z komunikacji miejskiej, najlepiej wybrać porę najmniejszego natężenia ruchu. Do punktu należy udać się bez osób towarzyszących i za wszelką cenę unikać tłumów.

???? Jeśli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
posiadasz objawy infekcji (katar, kaszel, inne),
w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś/aś za granicą,
w ciągu ostatnich 14 dni miałeś/aś kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem,
jesteś objęty/a kwarantanną,

należy definitywnie zrezygnować z oddawania krwi!

Krew zwalcza infekcje i pomaga rannym dochodzić do zdrowia. Stosowana jest do leczenia ciężkich oparzeń, anemii, raka, urazów oraz niezbędna jest podczas operacji na otwartym sercu. Istotne jest to, że nie ma substytutu dla ludzkiej krwi, dlatego tak ważną rolę pełni dobrowolne jej oddawanie.

Honorowe krwiodawstwo jest dobrym przykładem ludzkiego indywidualizmu i wolności. Ludzie dobrowolnie się wspomagają, mając na uwadze, że w przyszłości być może sami będą potrzebowali pomocy. Założeniem bowiem programu jest uznanie, że „krew jest najcenniejszym zasobem” pacjenta – to jemu umożliwia powrót do życia, ale wyłącznie dzięki ofiarności innych ludzi.

Krew ratuje życie,
razem Możemy! uratować ich setki.

Bądź jak Mariusz Kochański, jeden z koordynatorów naszej Partii 

Powiązane wpisy