Trzecia droga

Z racji tego, że dość w otwarty sposób nacjonaliści organizują cykliczne wydarzenie „Marsz Niepodległości”, przyjrzyjmy się ich postulatom gospodarczym, gdzie swoją największą reprezentację mają w, ponoć najbardziej wolnorynkowej partii, „Konfederacji.Swój główny filar narodowcy opierają na dorobku Adama Doboszyńskiego, działacza i propagatora myśli nacjonalistyczno-katolickiej w okresie międzywojnia. Pomysły Doboszyńskiego to nic innego jak synteza katolickiej nauki społecznej oraz dystrybucjonizmu, czyli to…

Więcej ikona

Narzucony Game Plan

Wydawałoby się, że jeśli mówimy o centralnym planowaniu czy też solidnej ingerencji państwa w gospodarkę rozpatrujemy to na modelu przynajmniej z  tego tysiąclecia. Otóż nic bardziej mylnego, rozważania dotyczące centralnego planowania mogą nas przywieźć w okolice III tysiąclecia p.n.e do kraju antycznych Sumerów. W wyniku przewrotu wojskowego Utuhengala przeciwko państwu Gutejskiemu, powstała III dynastia z Ur, której pierwszym władcą był przybrany…

Więcej ikona

Elektoraty – czy jest miejsce dla partii liberalnej?

W październiku 2019 r. CBOS przeprowadził badanie poglądów elektoratów głównych ugrupowań startujących w wyborach parlamentarnych (https://bit.ly/32U8DRg). Ankietowanych pytano zarówno o poglądy na kwestie gospodarcze (państwo jako dostarczyciel usług publicznych, progresywność podatku dochodowego, rynek pracy, prywatyzacja), jak i o poglądy na kwestie pozagospodarcze, w tym obyczajowe i związane z wolnością osobistą (prawa i swobody obywateli a walka z przestępczością, aborcja, konkordat,…

Więcej ikona

Czy możemy pozbyć się ZUS i zarabiać więcej?

Czy możemy pozbyć się ZUS i zarabiać więcej? Uwarunkowania i szkic możliwej reformy ubezpieczeń społecznych Przeczytaj pełny artykuł wraz ze źródłamiPobierz Obowiązkowe składki na szeroko rozumiane ubezpieczenia społeczne pochłaniają bardzo dużą część naszych dochodów, podwyższając równocześnie koszty pracy. Od minimalnego wynagrodzenia (2600 zł brutto miesięcznie) potrącanych jest przymusowo aż 679,38 zł na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne. Dodatkowo pracodawca…

Więcej ikona