możemy!

Nasza Idea

Wolność osobista

Gwarantujemy poszerzanie wolności obywateli w sferze społecznej, a także w sferze relacji międzyludzkich. Opowiadamy się za prawnym uznaniem związków partnerskich, legalizacją “piwa pod chmurką” oraz legalizacją marihuany.

Państwo prawa

Przywrócimy zasady praworządności w Polsce i wzmocnimy demokrację przez np. obligatoryjne referenda, weto obywatelskie czy wprowadzenie instytucji sędziów pokoju. Zlikwidujemy również rządowe media.

Wolność gospodarcza

Zakładamy prywatyzację spółek skarbu państwa, dążenie do zniesienia podatku dochodowego, pakiet szerokich deregulacji ułatwiających funkcjonowanie gospodarki, likwidację ZUS oraz ograniczenie państwa opiekuńczego.

m!logo-kolor-2

Możemy! jest inicjatywą, która będzie dążyć do jak najpełniejszej realizacji idei wolności w życiu publicznym. Wierzymy w indywidualizm, swobodę umów, ludzkie działanie i dobrowolną współpracę. Gospodarka rynkowa w połączeniu z jak najszerszym pakietem wolności osobistej i społecznej jest dla nas docelowym portem.

Chcesz poczytać o naszej idei?

Chcesz poczytać o nas?

Chcesz do nas dołączyć?