Wpisy

Zażalenie na działania prokuratury ws. wyborów 10 maja

ZAŻALENIE pokrzywdzonego na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa Na podstawie art. 306 § 1 kpk w zw. z art. 465 § 1 i § 2 kpk zaskarżam postanowienie z dnia 23.września 2020 roku, wydane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie doręczone mi skutecznie dnia 8.października 2020 roku., o odmowie wszczęcia śledztwa, oraz domagam się jego uchylenia oraz przekazania sprawy do dalszego…

Więcej ikona